• Teachers
  Учители
  Киддо електронен дневник отразява пулса на живота в градината в многообразието от дейности – дневен режим, хранене, учебен материал, събития, допълнителни дейности и ателиета. Киддо електронен дневник дава в ръцете на учителя един инструмент за публикуване на информация на ниво градина, група или дете.
 • Parents
  Родители
  Използването на Киддо Електронен дневник спомага за приобщаване на родителите към живота в градината. Сформира се общност от родители, която спомага за изграждане на атмосфера на споделяне и разбиране и която може да бъде активна по въпросите от ежедневието на децата след като излязат откъщи.
 • Kids
  Деца
  Добрият синхрон между учители и родители е в полза именно на децата. Образованието и възпитанието на децата са процеси, които не спират да текат едновременно в семейството и в „мини–социума“ – детска градина. Киддо изгражда един сигурен информационен канал между тези два така важни за детето свята, за да бъдат те в хармония.
Kiddo - електронен дневник!
БЪРЗ, УДОБЕН и МОДЕРЕН
начин да споделяте информация за децата!

ЦЕНИ

СТАНДАРТЕН ПЛАН


ПРОФЕСИОНАЛНО


84
/ месечно
лв. с ДДС

(за цялата градина)
 • Безплатно за родители
 • Неограничен брой деца
 • Пълна функционалност
 • On-line поддръжка
БЕЗПЛАТЕН ПЛАН


МАЛКИ ГРАДИНИ


0

лв.

(за цялата градина)
 • Безплатно за родители
 • До 20 деца
 • Пълна функционалност
 • On-line поддръжка
Пробвайте СЕГА! Без регистрация!


предимства заучителя
 • Възможност за информиране на родителите за предстоящи събития, празници, тържества и срещи
 • По-бързо и лесно организиране на информацията, свързана с работния процес в детската градина
 • Постоянен и надежден контакт с родителите на децата
 • Бързо обновяване и актуализиране на наличната информация
 • Възможност за изпращане на индивидуална информация, забележки и съобщения за представянето на всяко дете
 • Установяване на по-добра информираност и вътрешна комуникация между учителския колектив

МОДУЛИ

В Кидо електронен дневник основната информацията е подредена и систематизирана в модули за по-лесно добавяне, намиране и редактиране
 •   Табло
  "Табло" е мястото, където се намират всички новини и съобщения, както и информация за предстоящи събития. Информацията, която се публикува тук може да бъде отнесена както към някоя съответните групи, така и до цялата детска градина. В жълти полета са оцветени съобщенията до всички, а в оранжев-конкретно до групата, която посещава детето.
 •   График
  Избирайки страницата „График“, вие можете да създадете и да се запознаете с учебния график, седмична програма или друг вид план, който се отнася до групата на съответното дете.
 •   Материал
  В страницата „Материал“ се публикуват учебните програми и дейности на съответната група. Те са отнесени единствено до избраната група и могат да бъдат неограничен брой.
 •   Успех
  В страницата „Успех“ се публикува информация, свързана с представянето на децата, техни постижения, снимки от различни проведени събития и информация от текущите им тестове и поставени задачи.
 •   Съобщения за децата
  В този модул може да изпратите лично съобщение до родител, отнасящо се за всяко дете поотделно. За тази цел изберете желаната от Вас група и на екрана ще се появи списък с децата от избраната група.
 •   Меню
  В страницата „Меню“ се публикува менюто за текущия период. То е може да е общо или различно за ясла и за градина.
 •   Здраве
  В страницата „Здраве“ можете да записвате информация и данни, свързани със здравния статус на децата и мерки, отчитащи правилното физическо развитие и растеж, разделени по колони: височина, обиколка на главата, гръдна обиколка и тегло.
 •   Календар
  В „Календар“ са обозначени важните предстоящи събития и ангажименти, които се отнасят до цялата детска градина, детето и неговата група. Страницата наподобява стандартен календар, разделен на месеци. С червено кръгче върху съответния ден виждате посоченото събитие/събития. За да се запознаете с подробностите около него, кликнете върху кръгчето и ще се появят събитията за деня.
В Кидо електронен денвник административните компоненти са създадени с цел да улеснят вътрешноадминистративните дейности и работата на учителския колектив.
 •   Складове
  Заприходяване, изписване, бракуване на стоки. Оборотни ведомости, възможност за разбивка на обработваеми и необработваеми продукти (при необходимост). Общ или отделни складове за ясла и градина. Складове за Закуска ПГ, Училищно мляко, Училищен плод, Санитарни материали.
 •   Кухня и калкулации
  Лесно и бързо изготвяне на калкулации, искания за хранителни продукти (тебвателни листове), заповедна книга. Отделни калкулации за ясла, градина, детска кухня, филиали (при необходимост), помощен персонал. Възможност за изписване от общ или от отделни складове. Работа с готови рецепти за яслена и градинска възраст - 2та одобтени рецептурника
 •   Портфолио
  Всяко дете може да има персонално портфолио включващо различни рубрики, теми, бележки, оценяване в зависимост от желанието на учителите в градината. Възможност за качване на сканирани (или снимани с телефон) детски рисунки, тестове, творчества от ателиета, снимки от екскурии и тържества
 •   Присъствия
  В този модул имате възможност да отбелязвате ежедневното присъствие на всяко от децата в съответните групи. По лесен и бърз начин можете да изчислите общия брой на децата за съответния ден, което да Ви помогне при организацията на останалите дейности в детската градина.
 •   Такси
  В модул „Такси“ имате възможността да калкулирате дължимите месечни такси на всяко дете. Компонентите, които формират всяка такса са присъствията на детето за месеца, както и допълнителните дейности , които посещава детето.
 •   Допълнителни дейности
  Тук е мястото, където може да проверите кое дете каква допълнителна дейност посещава. Избирайки този модул, на екрана Ви се появява прозорец, на който са посочени всички групи в детската градина, а срещу тях има списък с допълнителните дейности, които се предлагат в детската градина. За да видите желаната от Вас информация, е необходимо да изберете поне една група и една допълнителна дейност, като има възможност да бъдат избрани всички изброени групи и дейности.
 •   Вътрешна комуникация
  Този модул е предназначен изцяло да улесни комуникацията между колектива в детската градина. Благодарение на него ще имате възможност да изпращате съобщения до ваши колеги, които да се публикуват в информационен прозорец, както и да изпращате лични съобщения, които да са достъпни единствено за получателя.
 •   Групи
  Избирайки секция „Групи“ виждате списък на текущите групи в детската градина, с броя деца в тях. Имате възможност да редактирате информацията, избирайки „опции“.
 •   Настройки
  Настройки“ е мястото, където може да променяте своите лични данни-потребителско име, парола и телефонен номер. Можете да промените/качите снимка, кликайки върху обозначеното прозорче. Ако вече сте качвали снимки, те са запаметени и можете да изберете някоя от тях.
предимства зародителя
 • Достъп до учебния график с ежедневните дейности на детето, за да сте наясно във всеки един момент с какво се занимава
 • Ще можете да виждате менюто на детето си за всеки ден
 • Проследяване на здравния статус на вашето дете
 • Получаване на индивидуална информация за представянето на детето ви
 • Информационен календар, който ви дава незбавна и актуална информация за всичко, което се случва в детската градина на вашето дете-предстоящи събития, празници и родителски срещи

На всичките ви устройства

Навсякъде и по всяко време - на работа, вкъщи или в колата, на компютър, таблет или смартфон

Регистрация

Моля, регистрирайте се за да получите достъп до Електорнен дневник KIDDO.

Регистрационна форма за детска градина


ВНИМАНИЕ!!!

Тази форма се попълва само от
ДИРЕКТОР на ДГ

Ако сте учител или родител в градината, моля свържете се с директора, за да ви се даде достъп!


Ще се свържеме с вас, за да ви окажем съдействие при въвеждането на данните за градината ви.

Моля, изберете вид абонамент:

Контакти

Адрес:
бул. Витоша 99, вх. Д
гр. София, България
Viber:
+447424 372781
E-mail: 
office@kiddodiary.com
© Copyright 2015, Mayel.NET RIGHTS RESERVED Made in EU
Моля, изчакайте докато вашето демо се зареди! (ще бъдете пренасочени автоматично...)